Winter Break

Winter break- No School - 3 weeks

Start

December 16, 2019

End

January 5, 2020

Winter break- No School – 3 weeks

QSI International School of Shenzhen Associations

Contact

QSI INTERNATIONAL SCHOOL OF SHENZHEN

Bitao Center #8-5 Taizi Road Shekou, Nanshan District Shenzhen, China

Phone: +86-755-2667-6031

Fax: +86-755-2667-6030

E-Mail Address: shenzhen@qsi.org

Wechat:

Useful Links:

Connection

TOP